2 بهمن 1396

 

سید جمال موسوی

مسئول واحد اجرائیات شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد اجرائیات

*تلفن تماس: 01133298652- داخلی 6717-6718-6719

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید