2 بهمن 1396

محسن عباسی

مسئول واحد اجرائیات شهرداری منطقه سه

کارشناسی ارشد مدیریت

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد اجرائیات

*تلفن تماس: 01133298652- داخلی 6717-6718-6719

 

 

 نام و نام خانوادگی سمت

 

مهدی بزرگمهر مامور بررسی پرونده و اجرا ثبت

 

داوود عباس زادهبایگانی

 

اسماعیل ضرغامی کارشناس اجرای ثبت

 

فرشته تقویکاربرثبت پرونده

 

رضا حبیبی مامور ابلاغ اخطاریه

 

سمانه زارعکاربر ثبت پرونده

 

طاهر علیپورپیگیری پرونده 

 

مهدی مرادیان 

مامور ابلاغ اخطاریه

 

سیدمحمدتقی میرعمادیبایگانی
امیرعلیزاده  
محمد سوادکوهی 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید