23 آذر 1396

باسمه تعالی

                      تاريخچه اتوبوس در ايران:

 • سیستم حمل ونقل در ایران همگام با بسیاری از کشورهای مترقی دنیا شکل گرفت ولی به صورت عمده در شهر تهران متمرکز بود .

 

 • اولین اتوبوس در ایران توسط یک تاجر بلژیکی در شهر رشت بکارگیری شد ،اما به مرور زمان وبا توجه به میزان کرایه ،سود آوری وزیر ساختهای حمل ونقل توجیه اقتصادی آن رد شد وبه همین دلیل این اتوبوس به یک تجار ایرانی به نام معین التجار فروخته شد واو این اتوبوس را پس از انقلاب مشروطه به تهران آورد وبا کرایه هر نفر 3شاهی مشغول به فعالیت شد.

 

 • در این راستا به دنبال ایجاد راه آهن حضرت عبدالعظیم توسط یک شرکت بلژیکی اولین اتوبوس تحت عنوان ماشین دودی بین تهران وشهرری با دوکارکرد تفریح وخدمات ایاب وذهاب در محدوده شهری راه اندازی شدوبدنبال آن درسال 1290اولین اتوبوس مونتاژ شده وارد تهران شد که حدوداً 5%جابجایی مسافران توسط اتوبوسها انجام شده است.

 

 • درسال1298در زمان  صدرات وثوق الدوله با توجه به افزایش نارضایتی مردم از نحوه جابجایی مسافر دولتمردان برآن شدند تا با ایجاد یک اداره به ساماندهی ونظم بخشی به حمل ونقل شهری بپردازند که پس از مدتی بحث وتفحص این اداره در بلدیه (شهرداری) پایه گذاری شد،شهرداری موظف شد قوانینی وضع کند تا تسهیلات لازم را برای مسافران ایجاد کند که این قوانین شامل میزان کرایه ،زمان کار ناوگان ،تثبیت خطوط  ،آیین نامه انظباطی بود.

 

 • در سال 1299به دنبال کودتاهی سوم اسفند رضا خانی کارکرد ،تعداد وخطوط اتوبوسرانی به تدریج گسترش یافت، تعداد ی اتوبوس مدل زایس از شوروی خریداری شد كه به تبعه حرکت آنها هشت خط اتوبوس در تهران راه اندازی شد،البته کرایه اتوبوسها در آن زمان10شاهی بود.

 

 • در سال 1305لایحه تأسیس شرکت های اتوبوسرانی تصویب شد.
 • در شهریور 1320تعداد 100دستگاه اتوبوس در تهران کار می کرد که تعداد 90دستگاه آن بنز بود.
 • در سال 1321سهیلی نخست وزیر وقت مصوبه ای مبنی بر اجازه ایجاد شرکت های حمل ونقل شهری را ارائه کرد.
 • در سال1323یکی از بانکها دستور گرفت تا تعداد اتوبوس وارد کند از 50دستگاه اتوبوس وارداتی مدل جدید 30دستگاه به تهران اختصاص داده شد این اتوبوسها تعدادشان به 200دستگاه رسید وبه صورت اقساط به شرکت های خصوصی فروخته شد.

 

 • در سال 1331قانون تأسیس شرکتهای عمومی در شهر ها به تصویب مجلس شورای ملی رسید وامتیاز آن نیز به شهرداری محول شد.

 

 • به تدریج مسئولین در تدارک تجهیز سیستم اتوبوسرانی درآمدند تا خدمات مناسب تری را ارائه نمایند اما چون اغلب اقدامات بدون بررسی دقیق وهمه جانبه انجام می شد توفیق چندانی حاصل نگردید.

 

 • فعالیت تأسیس شرکتهای اتوبوسرانی در دهه 40باتأسیس شرکتهای مشهد،رشت،اصفهان وارومیه ادامه یافت.
 • دردهه 50وپس از پیروزی انقلاب تعداد این شهرها به14شهر رسید.

 

 • در سالهای پس از انقلاب وتا سال 68تعداد 9سازمان دیگر تأسیس شد تا اینکه به زمان اوج ساماندهی شرکتهای اتوبوسرانی(سالهای 1368تا1371) رسیدیم .
 • به این ترتیب در خلال سالهای 68تا71تعذاد 24شهر دیگر نیز به جرگه شهرهای دارای این خدمات پیوستند بدین ترتیب تا سال 71،47الی 48شهر این کشور واجد این شرایط شدند

 

 

 • در سال 70نیز سازمان اتوبوسرانی ساری وحومه تأسیس ودر سال 71شروع به کار کرد وهم اکنون 22سال از حضور سازمانی به نام سازمان اتوبوسرانی ساری وحومه در عرصه حمل ونقل شهری در ارائه خدمات به همشهریان عزیز ساروی می گذرد ومامفتخریم که به چنین افتخاری نائل شده ایم.

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید