21 آذر 1396


نشانی : ساری - بلوار کشاورز - شهرداری منطقه 3

تلفن : 33412000-011

فکس : 33291899-011

پست الکترونیک : mantagheh3@saricity.i

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید