19 دی 1396

عباس اسماعیلی

معاونت شهرسازی شهرداری منطقه سه

کارشناسی عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، معاونت شهرسازی

*تلفن تماس: 01133296580 - داخلی 6734 

 

   
   
   

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید