21 فروردین 1397

 مرتضی ذلیکانی

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، معاونت فنی و عمرانی

*تلفن تماس: 01133296144 - داخلی 6726 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید