21 فروردین 1397

عباس رئیسی

معاونت فنی و خدمات شهری شهرداری منطقه سه

کارشناسی ارشد

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، معاونت فنی و خدمات شهری

*تلفن تماس: 01133296144 - داخلی 6726 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

 

علي مسلميمسئول دفتر

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید