9 اسفند 1396

     

مبین دهقانزاده

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه سه

 کارشناس روابط عمومی

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، اداره روابط عمومی

*تلفن تماس: 01133293637- داخلی 6730 

 

 

   
   
   
   
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید