12 دی 1396

کارشناسان واحد شبکه و سخت‌افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

   

محسن کلانتری

 

 

 

 

رحیم رسولی

 

 

 

سیدیاسر بابایی‌مقدم

 

  

 

حمزه فولادیان

 

 

 

محمدمهدی اندرز

 

 

 

بهروز اردبیلی

 

 

 

سیدسجاد ساداتی

 

 

 

سیدجعفر حمیدی

 

 

 

محسن کردان

حسن زارع

امید مومنی

سیدمحمد نبوی

عادل حیدرپور

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید