12 دی 1396

کارشناسان شبکه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

   

بهروز اردبیلی «ناظر پروژه»

 

 

 

حمزه فولادیان «کارشناس شبکه»

 

 

 

جعفر حمیدی «کارشناس شبکه»

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید