12 دی 1396

کارشناسان برنامه‌نویسی نرم‌افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

فرشاد نقیبی «کارشناس‌مسئول برنامه‌نویسی نرم‌افزار»

 

 

 

مائده کاظمی‌رمدانی «کارشناس برنامه‌نویسی نرم‌افزار»

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید