12 دی 1396

مسئول امور قراردادها سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

میترا فلاح

 

کارشناس امور قراردادها سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید