21 آذر 1396

مسئول روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

مجتبی نیک زاد 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید