30 آبان 1400

 

کارشناسان مدیریت سیستم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

نرجس امینی «کارشناس‌مسئول مدیریت سیستم»

 

 

رُجا عربی «کارشناس‌ مدیریت سیستم»

 

 

ساناز جانباز «کارشناس مدیریت سیستم»

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید