ایجاد درآمد پایدار شهری با مشارکت شهروندان

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شهرداري ساري ، فرزانه معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری مرکز استان ، دغدغه اصلي مديريت شهري را  ايجاد درآمد پايدار دانست و گفت : ايجاد درآمد پايدار در شهرداری ها ، نقش بهینه ای  در نحوه ارائه خدمات شهرداری به شهروندان دارد

 

فرزانه افزود: با ايجاد درآمد پايدار ، تقویت زيرساخت ها و بستر مناسب براي توسعه پايدار شهري فراهم خواهد شد.

 

وی به اشاره به ماده 55 قانون شهرداري ها مبني بر تلاش براي رسيدن به توسعه پایدار شهري اشاره نمود و اظهار داشت: در اين زمينه با همت  مناطق سه گانه شهرداري ساري  و همراهي و مشاركت شهروندان و در راستاي اجراي پروژه هاي خدماتي و عمراني شهري ، اقدامات مطلوبي عملياتي خواهد شد.

 

معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری ،  با تاكيد بر پرداخت به موقع عوارض شهري از سوي شهروندان تصريح كرد: با مشاركت شهروندان در اين زمينه ، رديف هاي درآمدي پايدار جايگزين منابع درآمدي ناپايدار خواهد شد.

 

وی اعتماد متقابل بین شهرداری و شهروندان را شالوده اصلی درآمدزایی پايدار دانست كه امروز شهرداري مناطق سه گانه در اين مسير قرار گرفته اند ، خاطر نشان كرد: در سالهاي اخير مديريت شهري با اقدامات مطلوب ، توانسته ضمن كسب اعتماد شهروندان مشاركت آنان  را در اجرای پروژه های خدماتی و عمرانی همراه داشته باشد.

 

چاپ محتويات