تداوم کار ، تلاش و پیگیری

 

 

شهرداری منطقه یک

 

شهرداری منطقه یک ، در راستای استمرار ارائه خدمات به شهروندان ، آسفالت ، پباده رو سازی و احداث و بهسازی کانال های هدایت آب های سطحی را در سطح این منطقه در دستور کار قرار داده و اجرایی نموده است.

 

 

 

 

شهرداری منطقه دو

 

بهسازی کانال های هدایت آب های سطحی ، بازدید ، بررسی و رفع نقص 154 موتور پمپ لجن کش در کوچه ها از فعالیت های شهرداری منطقه دو در راستای رفاه حال شهروندان می باشد.

 

 

 

 

شهرداری منطقه سه

 

شهرداری منطقه سه ، در راستای زیبایی بصری این منطقه ، نسبت به جمع آوری بنرها و تابلوهای متفرقه در خیابان ها و کوچه های این منطقه اقدام نموده است.

 

 

چاپ محتويات