اخبار شهرداري ساري

روابط عمومي شهرداري ساري اهم اخبار اين نهاد را با عنوان پیک روابط عمومی تهیه و تنظيم نموده که سی و دومین شماره آن با عنوان "خانه خبرنگاران ساری افتتاح شد" درتابلوي اعلانات شهرداري مركز استان قابل بهره برداري است.

 

در اين جریده، اخبار مهم شهرداري ساري منتشر گرديده است.

 


 

جهت رویت این تصویر در اندازه واقعی   اینجا    کلیک کنید.

 

چاپ محتويات