اخبار شهرداري ساري

 

 

اهم اخبار شهرداري ساري  بصورت روزنامه ديواري تنظيم و تهيه  و با عنوان  "سخنرانی شهردار در پیش از خطبه های نماز جمعه" در تابلوي اعلانات شهرداري مركز استان قابل بهره برداري است.

 

در اين پيك روابط عمومي ، اخبار مهم شهرداري ساري منتشر گرديده است.

 

چاپ محتويات