به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه (س) ساختمان اداری سازمان میادین سیاه پوش شد.

 

 

 

چاپ محتويات