جلسه هم اندیشی و بررسی عملکرد واحد دبیرخانه منطقه با شهردار منطقه دو

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ساری ؛ عصر امروز مورخ 14 آذر ماه ، جلسه ای با موضوع بررسی ارتقا سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری ، با حضور سروری شهردار منطقه ، عابدینی سرپرست واحد دبیر خانه و کارکنان این واحد در دفتر شهردار برگزار گردید.

در این جلسه بر مباحثی همچون ارتقا سطح سیستم اتوماسیون اداری ، تکریم ارباب رجوع و همکاری واحد های اجرایی_اداری با واحد دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت و مسئول و کارکنان این واحد به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود در خصوص بهبود عملکرد واحد دبیرخانه منطقه پرداختند.

در ادامه سروری شهردار منطقه ، بر لزوم مبحث طرح تکریم ارباب رجوع تأکید ویژه نمود و افزود: با همدلی و نظارت دقیق پرسنل واحد دبیرخانه بر امورات ارباب رجوع به شایستگی می توان به درخواست های ارباب رجوع در اسرع وقت رسیدگی شود و بالطبع این امر در پیشبرد اهداف شهرداری که همان رفاه حال شهروندان می باشد ، تأثیرگذار خواهد بود.

گفتنی است: سروری شهردار منطقه با هدف توسعه سطح کیفی و کمی عملکرد مجموعه شهرداری منطقه دو ، جلسات هم اندیشی و ارزیابی اقدامات واحد های اداری_اجرایی در شهرداری منطقه را ، به صورت هفتگی برگزار می نماید.

چاپ محتويات