انتصاب مشاور عالی شهردار ساری در امور فنی و شهرسازی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، جواد طالبی شهردار مرکز مازندران، در حکمی علی اکبر بابایی را به عنوان مشاور عالی شهردار در امور فنی و شهرسازی منصوب کرد.

 

چاپ محتويات