صبح امروز صورت پذیرفت:

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه صبح امروز پاکبانان زحمت کش منطقه سه با دریافت البسه گرم به استقبال فصل سرما رفتند

در همین راستا مسعود قربانی معاونت خدمات شهری منطقه سه گفت

پاکبان های خدوم و زحمتکش شهرداری با توجه به اینکه بصورت شبانه روزی در سطح شهر مشغول به تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر هستند نیازمند پوشش مناسب فصل سرما هستند

وی توجه به نیروی انسانی، جلب رضایت پاکبانان و شهروندان، پاکیزگی و نظافت عمومی و همچنین محافظت از مردان همیشه در صحنه نظافت عمومی روزهای سوز و سرما در فصل پاییز و زمستان را مورد توجه قرارداد و گفت: با توجه به اهمیت سطح رفاه پاکبانان خدوم و آغاز فصل سرما پوشش مناسب این عزیزان از اهمیت بالایی برخوردار است که صبح امروز لباس گرم بین پاکبانان توزیع شد

چاپ محتويات