تقدیر از کارکنان سازمان جهت همکاری و خدمت رسانی به ایثارگران

تقدیروتشکر از کارکنان سازمان به منظور همکاری و خدمت رسانی به ایثارگران و جانبازان و همکاری همه جانبه در این راستا در دفتر مدیرعامل سازمان برگزار شد

این مراسم که با حضور سید حسین یوسفی نماینده شورا در سازمان و یاسر رضایی مدیرموسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارمازندران ،به همراه سید سلمان ابوالقاسمی مدیرعامل سازمان و جمعی از مسئولین برگزار شد با اهدای لوح سپاس به کارکنان پایان یافت

چاپ محتويات