برگزاری دهمین جلسه شورای معاونین شهرداری منطقه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ساری ؛ عصر امروز مورخ 2 آذر ماه ، دهمین جلسه شورای معاونین شهرداری منطقه ، به میزبانی سروری شهردار منطقه و معاونین حوزه های چهارگانه شهرداری برگزار شد.

 

گفتنی است : از مباحث مطروحه در دهمین جلسه شورای معاونین منطقه می توان به بررسی و ارزیابی راهکار های موثر در کسب درآمد های پایدار در منطقه ، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و ارائه طرح های پیشنهادی در زمینه ارتقا سطح مدیریت شهری اشاره نمود.

چاپ محتويات