هرس درختان فونیکس

عملیات هرس درختان فونیکس بلوار کشاورز جهت حفظ و نگهداری و همچنین نقش بسزایی که این امر در کاهش بیماری ها و آفات و عوامل بیماری زا  دارد و ایجاد شکل ظاهری مطلوب و تناسب اندام درختان و نیز زیبایی فضای سبز شهری به همت کارکنان سازمان انجام شد

چاپ محتويات