کاشت نهال های بومی و جنگلی

کاشت نهال های بومی و جنگلی ازاد و داغداغان به تعداد پنجاه اصله در کمربندی غربی (بلوار سپهبد شهید سلیمانی) به دستور سید سلمان ابوالقاسمی و به همت کارکنان سازمان جهت ایجاد جلوه ی مطلوب و زیبایی فضای سبز شهری و ایجاد روحیه ی شاداب برای شهروندان انجام شد

چاپ محتويات