کاشت رونده پای تیرهای برق

سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری به منظور زیباسازی محیط های شهری و تیرهای روشنایی به کاشت گونه هایی از رونده در پای تیراین تیرها پرداخته تا برای شهروندان جلوه ی مطلوب تر و شاداب تری را ارائه دهد

این گونه های رونده شامل یاس زرد،رونده کاغذی و پیچ گلیسین می باشد

چاپ محتويات