سازمان میادین شهرداری ساری به مناسبت دهه فجر آذین بندی شد.

 

 

چاپ محتويات