گزارش تصویری

اجرای رنگ آمیزی و خط کشی ایستگاه تاکسی بلوار کشاورز (راهبند_میدان ساعت)

(راهبند_گنبد)

و همچنین راهبند_میدان امام و میدان امام_خیابان فرهنگ،شهدا توسط پرسنل اجرایی سازمان حمل و نقل بار و مسافر انجام شد.

چاپ محتويات