اجرای عملیات لوله گذاری به طول 600 متر در بلوار کشاورز

اجرای عملیات لوله گذاری به طول ششصد متر در بلوار کشاورز به منظور نگهداری علمی و اصولی از فضاهای سبز شهری،استفاده هرچه بهتر شهروندان از این فضاها، اهمیت ارایش مناسب و کالبد فیزیکی شهر و به جهت بهینه سازی مصرف اب ،جداسازی اب خام از اب شرب وکاهش هزینه ها در مصرف سوخت و استفاده از ماشین های ابیاری و همچنین توسعه ابیاری فضای سبز انجام شد


چاپ محتويات