برگزاری سومین جلسه هماهنگی مانور مهار نشت گاز کلر

 

روز چهارشنبه 5 آبان ماه سال 1400، جلسه نهایی هماهنگی مانور پدافند غیرعامل با محوریت مهار نشت گاز کلر در محل تصفیه خانه آب شرب ساری با حضور نمایندگان پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، شهرداری ساری، نیروی انتظامی شهرستان ساری، یگان ویژه، هلال احمر استان و اورژانس استان برگزار شد.

در این جلسه به بررسی نهایی سناریو مانور که توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری تهیه گردید، پرداخته شد و  وظایف هر دستگاه به طور دقیق مشخص گردید. ضمناً بازدید میدانی از  محل برگزاری مانور جهت تعیین محل دقیق و نهایی اجرای سناریو انجام شده و تمامی اعضای حاضر  پیشنهادات تخصصی خود را در جهت افزایش اثربخشی و کارایی این برنامه ارائه نمودند. در همین راستا مقرر گردید جلسه ی تمرین عملیاتی برنامه در تاریخ 1400/08/08 جهت افزایش آمادگی و هماهنگی بیش از پیش نیروهای عملیاتی تشکیل گردد . این مانور در هفته ی پدافند غیرعامل در روز یکشنبه 9 آبان ماه 1400 برگزار خواهد شد.

چاپ محتويات