سلمان عباسی مسئول پایگاه بسیج شد

تقی حبیبی فرمانده پایگاه بسیج شهدای شهرداری ساری‌طی حکمی، سلمان عباسی را بعنوان مسئول پایگاه بسیج سازمان عمران شهرداری ساری منصوب کرد 

 فرمانده پایگاه بسیج در این رابطه بیان نمود یکی از اهداف این پایگاه شناسایی افراد شایسته و انقلابی و بکارگیری آنان در جذب همکاران و گسترش فرهنگ بسیج در ادارات می باشد،

مرتضی بربسته در مقام ریاست سازمان عمران از حضور فرمانده پایگاه بسیج شهرداری ساری تقدیر و تشکر نمود و حمایت همه جانبه خود و تمامی پرسنل را جهت گسترش فرهنگ بسیج اعلام نمود

 

 

چاپ محتويات