ديدار صميمی رئيس شورای شهر و كاركنان شهرداری ساری با جانبازان ضايعه نخاعی آسايشگاه امام علی (ع)

به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر و به منظور تجليل و تكريم جانبازان سرافراز به همت و تلاش امور ايثارگران شهرداري ساري و با حضور رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساري، دكتر مدينه رئيس شوراي اسلامي شهر ساري و جمعي از پرسنل شهرداري ساري و سازمانهاي آرامستان و اتوبوس راني ديدار صميمي با جانبازان ضايعه نخاعي آسايشگاه امام علي (ع) صورت پذيرفت.

چاپ محتويات