پرداخت به موقع عوارض توسعه زیر ساخت های شهری را درپی خواهد داشت

پرداخت عوارض به عنوان راهکاری موثر در توسعه شهر و تحقق به هنگام نیاز های شهر و شهروندان تلقی می شود ، و این امر از سوی شهروندان نقش بسزایی در عمران و آبادانی شهر خواهد داشت و از آنجاییکه یکی از منابع درآمدهای شهرداری پرداخت عوارض توسط شهروندان می باشد ، مردم می تواند با پرداخت به موقع در آبادانی و توسعه شهر خویش سهیم گردند.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ساری ؛ سید محمد جمالی مسئول واحد صنفی منطقه طی گفتگویی اظهار داشت : شهرداری نهادی غیر دولتی است و برای بقا و ارتقا کیفیت خدمات خود به درآمد زایی نیاز دارد و یکی از درآمد های پایدار شهرداری ها پرداخت عوارض است ، که با توجه به این موضوع ، منابع درآمد شهرداری ها در کیفیت ارائه خدمات به مردم نقش خطیری را ایفا می نماید.

 

جمالی تصریح کرد : عوارض عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری ، نوع و میزان آن تعیین و به تصویب مرجع قانونی می رسد و سپس به عموم مردم آگاهی داده می شود و نسبت به دریافت آن اقدام می گردد. پرداخت عوارض کسب و پیشه واحد های کسبی، طبق قانون بر عهده صاحب پروانه یا کسی است که سند و اجاره نامه به نام او تنظیم شده است ، می باشد.

 

مسئول واحد صنفی منطقه در خصوص لزوم پرداخت عوارض کسب و پیشه از سوی اصناف بیان کرد : بر اساس ماده 14 قانون نظام صنفی ، کلیه صنوف ملزم به پرداخت عوارض سالانه کسب و پیشه به شهرداری می باشند که می بایست نسبت به این امر اقدام نمایند.

 

وی بیان داشت : نوع فعالیت تجاری ، سطح مساحت واحد تجاری و قیمت منطقه ای در فیش های عوارض کسب و پیشه در نظر گرفته می شود، و بر مبنای آنها عوارض محاسبه می گردد.

 

جمالی در مورد مراحل توزیع قبوض عوارض کسب و پیشه گفت : در سه ماه اول سال کارشناسان واحد صنفی برای شناسایی به اماکن صنفی موجود در سطح منطقه رفته و پس از بازدید و ارزیابی ، قبض عوارض برای صنف مورد نظر چاپ و صادر می گردد ، و مراحل بعدی به ترتیب پخش قبوض و پیگیری مطالبات واحد صنفی است که معمولاً همزمان با هم اجرا می شود.

 

این مقام مسئول در ادامه افزود : در صورت بروز هر گونه اختلاف و یا استنکاف مودی از پرداخت عوارض کسب و پیشه موضوع به کمیسیون ماده 77 ارجاع می گردد و رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.

 

جمالی در انتها با ذکر این نکته که پرداخت به موقع عوارض از سوی شهروندان در توسعه و عمران شهر تأثیر بسزایی خواهد داشت ، گفت : در صورت عدم بدهی قبلی اصناف از سال های قبل ، با نظر معاونت اداری و مالی منطقه ، تا 20 درصد تخفیف خوش حسابی نیز برای شهروندان لحاظ خواهد شد.

 

 

چاپ محتويات