عملیات لوله گذاری بلوار شهیدان فتح الهی (فرح اباد)

 به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظروفضای سبز شهری شهرداری ساری اجرای عملیات لوله گذاری بلوار شهیدان فتح   الهی (فرح اباد)به طول 500 متر جهت توسعه ابیاری فضای سبز شهری به همت کارکنان سازمان انجام شد.

ابوالقاسمی با بیان اینکه فضای سبز مناسب در شهرها،افزون بر سلامت جسمانی موجب ارامش روان ، بازده کاری بیشتر و کیفیت زندگی برتر می گردد،عنوان کرد:

به منظور نگهداری علمی و اصولی از فضاهای سبز شهری ،استفاده هرچه بهتر شهروندان از این فضاها ،اهمیت ارایش مناسب و کالبد فیزیکی شهر عملیات لوله گذاری اب دربلوار شهیدان فتح الهی (فرح اباد) به جهت بهینه سازی مصرف اب،جداسازی اب خام از اب شرب و کاهش هزینه ها در مصرف سوخت و استفاده از ماشین های ابیاری و همچنین توسعه ابیاری قضای سبز انجام شد.

 

 

 

 


 

چاپ محتويات