راهکارهایی برای بازیافت زباله الکترونیکی

در ایران سالانه حجم وسیعی از قطعات الکترونیکی از رده خارج می شوند اگر چه هنوز به صورت رسمی آماری برای مقدار این زباله ها اعلام نشده است. تاکنون در ایران اقدامی برای بازیافت اصولی این زباله ها صورت نگرفته است و سرنوشت وسایل الکترونیکی از رده خارج درست مشخص نیست.
وسایل الکترونیکی از جمله رادیو، تلویزیون و رایانه با توجه به سرعت بالای رشد فناوری، در بسیاری از موارد حتی قبل از پایان عمر مفیدشان از رده خارج می شوند. در ایران نیز تعداد زیادی از این دست وسایل در انبارها وجود دارد. هم اکنون بسیاری از دانشگاه های بزرگ، شرکت ها و برخی ادارات دولتی هر از چند گاهی وسایل الکترونیکی از رده خارج خود را به قیمت بسیار نازلی به حراج می گذارند.
در اغلب شهرهای بزرگ برنامه مشخصی برای جمع آوری زباله های الکترونیکی وجود ندارد. در نتیجه وسایل الکترونیکی خانگی عمدتاً یا به همراه دیگر زباله های شهری جمع آوری شده، سوزانده یا دفن می شوند یا اینکه توسط افرادی که وسایل دست دوم را خریداری می کنند، جمع آوری می شوند و پس از تعمیر دوباره به فروش می رسند یا قطعات سالم آنها جدا شده و مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان تنها در تعداد اندکی از شهرهای ایران مانند مشهد مکان هایی به منظور جمع آوری زباله های الکترونیکی خانگی در نظر گرفته شده است. گرچه هنوز برنامه ای مدون برای بازیافت زباله های جمع آوری شده در هیچ جای ایران وجود ندارد.

روش پیشنهادی
با توجه به وضعیت فعلی کشورمان و مطالعاتی که روی برنامه بازیافت قطعات الکترونیک در کشورهای توسعه  یافته انجام شده است، روش زیر برای مدیریت زباله های الکترونیکی در شهرهای ایران پیشنهاد می شود:
۱- جمع آوری
از آنجایی که شهرداری ها هزینه زیادی را صرف جمع آوری زباله های شهری می کنند، می توانند با استفاده از پتانسیل های موجود خود هزینه های جمع آوری را کاهش   می دهند، در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
۱- استفاده از منابع انسانی و خودروهای جمع آوری زباله های خشک (کاغذ، پلاستیک و شیشه) جهت جمع¬آوری تجهیزات الکترونیکی از رده خارج
۲- اختصاص دادن محلی در ایستگاه های بازیافت سطح شهرها جهت زباله¬های الکترونیکی
۳- ایجاد مراکزی جهت پذیرش وسایل از رده خارج الکترونیکی در بخش هایی که محل تمرکز تعمیرکاران و فروشندگان تجهیزات دسته دوم الکترونیکی است.
از آنجا که قانع کردن مردم جهت تحویل زباله¬های الکترونیکی نیاز به فرهنگ سازی دارد، نهادهایی همچون صدا و سیما، مطبوعات و سایر رسانه ها می توانند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشند.
۲- جداسازی و بازیافت زباله های الکترونیکی
با توجه به اینکه زباله های الکترونیکی از وسایل و مواد مختلفی تشکیل شده، اولین گام در بازیافت آنها جداسازی و دسته بندی مواد و وسایل مختلف است. برای این منظور ابتدا باید مواد خطرناک زباله¬ها (طبق جدول ۱) جدا شود. مطابق با استاندارد WEEE بهترین روش جهت جداسازی زباله های الکترونیکی، روش های دستی است.
محصول جداسازی، به چند دسته زیر تقسیم می شود:
مواد فلزی (قطعات آهنی، آلومینیومی و مسی)
قسمت¬های فلزی حجیم بدنه رایانه و سایر دستگاه¬های الکترونیکی از جمله بخش های فلزی زباله ها محسوب می شوند. پس از تفکیک قطعات فلزی از همدیگر بسته به جنس، هرکدام به کارخانه مربوطه انتقال می یابند، به عنوان مثال قطعات آهنی به کارخانجات ذوب آهن انتقال می یابند.
مواد پلاستیکی (مثل قاب وسایل الکترونیکی)
درصد قابل توجهی از زباله های الکترونیکی را مواد پلاستیکی تشکیل می دهند. این مواد که در قسمت های مختلف دستگاه های الکترونیکی مانند قاب مانیتورها و بردهای الکترونیکی استفاده می شوند، به سه روش قابل بازیابی هستند. برخی از صنایع بازیافت موجود قادرند بعضی از این قطعات پلاستیک را بازیافت نمایند.
برخی از مواد پلاستیکی، قطعات بازیافتی به عنوان مواد اولیه صنعت پتروشیمی یا به عنوان احیاکننده در استخراج فلزات، قابل استفاده هستند. از طرفی می توان قطعات پلاستیکی را خرد نمود، گرانوله کرد و برای ساخت مواد جدید استفاده کرد یا از آنها به عنوان مواد خام صنعت بازیافت به کشورهای دیگر صادر نمود. روش سوم بازیافت قطعات پلاستیکی نیز استفاده از مواد پلاستیکی به عنوان سوخت است. با توجه به پتانسیل های بومی هر منطقه، یکی از این روش ها را می توان برای بازیافت قطعات پلاستیکی انتخاب نمود.

چاپ محتويات