تجدید میثاق اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری ساری با آرمان های شهداء

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری، آقایان راسخ، یوسفی، ایرجی و شریفی اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق حمیدی معاون خدمات شهری، بربسته، اباذری و مالجو روسای سازمان های عمران، فاوا و مدیریت آرامستان ها در این برنامه حضور داشتند.

گفتنی است، سیامک حبیبی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز با همراهی تعدادی از کارکنان این سازمان با حضور در گلزار شهدا با آرمان های آنان تجدید پیمان کردند.

چاپ محتويات