اجراي پروژه هاي مختلف / توسعه متوازن مركز استان

 

 

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري ، سازمان عمران ، در راستاي تسهيل در عبور و مرور شهروندان ، عمليات پیاده روسازی  در میانگذر شمالی – خیابان معلم- خیابان بیست متری اول و دوم- خیابان دخانیات- بلوار ارتش- بلوار دانشجو- بلوار کشاورز- بلوار فرح آباد- خیابان شهید نوری- خیابان شهیدان عبوری- خیابان شهید مطهری- خیابان سعدی- خیابان رودکی- بلوار آزادی – خیابان ملت – ورودی بوستان ولایت –خيابان امام هادی – خیابان مفتح- خیابان بهمن شرقی را اجرايي نموده است.

 

اين سازمان عملیات زیرسازی انتهای خيابان صادقیه در بلوار کشاورز و کوچه فاطمیه در کمربندی جنوبی را عملياتي نموده و پس از آن آسفالت اين مناطق در دستور كار قرار خواهد گرفت.

 

تیم های عملیاتی سازمان عمران اجراي جدول بتنی در خیابان بهمن شرقی ، خیابان مهدشت و رفیوژ وسط در بلوار کشاورز را در دست اقدام دارند.

 

 

اجرای کانال هدايت آب های سطحي در خیابان سعدی، کوچه کوثر خیابان شفا، کمربندی شمالي و خیابان شفا از اقدامات سازمان عمران در راستاي ادامه اين پروژه مي باشد.

 

شايان ذكر است سازمان عمران شهرداري ساري الگوي توزيع متوازن خدمات شهري براي رفاه حال همشهريان را در دستور كار قرار داده است و مشاوران عمراني اين سازمان برنامه مطالعات طرح ها و پروژه هاي عمراني را براي سال آتي در دست بررسي دارند.

چاپ محتويات