اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء / سلامت شهر ؛ سلامت شهروندان

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری عباس رجبی مدیرعامل سازمان مديريت پسماند با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در راستای توجه ویژه  به سلامت شهر و شهروندان اظهار داشت: طرح تپش (تفکیک پسماند شهر) اصلي ترين برنامه سازمان مديريت پسماند و معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري مركز استان براي تامین الگوهای سلامت شهروندان است.

 

وي با تاكيد بر مشاركت شهروندان در اجراي اين طرح ، افزود: فرهنگ سازی و آموزش شهروندان با موضوع تفکیک زباله از مبدا طبق دستور موكد شهردار محترم اجرايي شده است و  با جديت ادامه خواهد داشت.

 

رجبي ادامه داد : آموزش و فرهنگ سازی دو مقوله اساسي در راستاي ارتقاء سطح آگاهي شهروندان در زمینه بازیافت و مدیریت پسماند بوده كه در اين زمينه اقدامات موثري در دستور كار قرار گرفته است.

 

مديرعامل سازمان مديريت پسماند اجراي اين طرح را سبب كاهش توليد زباله دانست و بیان کرد: با تفكيك زباله هاي تر و خشك ، عمليات بازيافت تسهيل و تسريع خواهد شد.

 

وي خاطر نشان كرد: با اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء ، گام موثري در زمينه تامين الگوهاي سلامت شهروندان خواهد بود كه اين امر از مشكلات و معضلات پيش روي استان نيز مي باشد و با عزمي كه مديريت شهري مركز استان دارد ساري به شهر پيشرو در زمينه تفكيك زباله از مبداء تبديل خواهد شد.

 

چاپ محتويات