اقدامات ستاد سیل و مدیریت بحران شهرداری منطقه سه

 

به گزارش روابط عمومی منطقه، اکیپ ستاد سیل و مدیریت بحران شهرداری منطقه سه از آغاز فصل بارندگی تاکنون در سطح منطقه در حال انجام خدمات به شهروندان محترم می باشند.

با توجه به رصد نمودن پیش بینی ها و دریافت اخطاریه های سازمان هواشناسی از چند روز قبل  و متعاقب آن شروع بارندگی و احتمال وقوع سیل،اکیپ ستاد سیل و مدیریت بحران با مدیریت معاون فنی و خدمات شهری منطقه در شهرداری منطقه سه تشکیل گردید که با همراهی پرسنل خدمات شهری و اعضای ستاد سیل در سطح منطقه حضور یافته و در حال خدمت رسانی به شهروندان بوده اند که این عملیات تا پایان بارندگی ادامه داشت.

اقدامات مهم ستاد سیل و مدیریت بحران شهرداری منطقه سه شامل :رفع گرفتگی کانالهای دفع آبهای سطحی و پاکسازی جوی ها ،همچنین نصب  نوار خطر و علایم هشدار دهنده اطراف نقاط حادثه خیز در سطح منطقه می باشد.

چاپ محتويات