ايجاد شهري سالم / حفظ محيط زيست / روان سازي ترافيك

 

 

 

امروزه حمل و نقل درون شهري با توجه به افزايش جمعيت و ماشيني شدن زندگي نيز بار ترافيكي در شهر نياز به برنامه ريزي هاي دقيق دارد.

 

در شهرساري 2 هزار 848  تاكسي و 157 خودرو ون براي جابجايي مسافر در حمل و نقل درون شهري در حال خدمت رساني به شهروندان مي باشد.

 

اين تعداد تاكسي و نيز خودروهاي شهروندان در سطح شهر ترافيك سنگيني را در ساعات مختلف ايجاد خواهد كرد .

 

با توجه به تردد خودروهاي تك سرنشين در سطح شهر ، فرهنگ سازي در زمينه استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري  مي تواند كمك موثري در زمينه كاهش آلودگي هاي صوتي ، زيست محيطي و نيز روان سازي ترافيك انجام دهد كاهش تردد خودروهاي شخصي و استفاده از اين ناوگان در كنار اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي در راستاي  فرهنگ مطلوب ترافيكي دركنار پروژه هاي عمراني مانند احداث روگذرها (پل شهيدان رضايي ، پل هاي شهيد نوري ) زيرگذرها (ميدان فرح آباد ، پل گردن ، شهيد كمالي ) و دوربرگردان ها توانسته است از بار ترافيكي شهر خصوصاً در نقاط گره ترافيكي بكاهد بي ترديد ارتقاء فرهنگ شهروندي و تبيين حقوق شهروندي مي تواند اين معضل را به كمترين ميزان خود برساند.

 

 

احداث ايستگاههاي تاكسي در نقاط مختلف شهر  با برنامه ريزي و بر اساس نيازسنجي جغرافيايي و خطوط موثر حمل و نقل پيش بيني و اجرايي شده است.

 

ميدان ساعت به عنوان مركز شهر ، پايلوت عبور و مرور ايستگاههاي تاكسي در نظر گرفته شده و مسيرهاي ساعت – بلوار امام رضا ، ساعت به ششصد دستگاه ، ساعت – ميدان امام و ساعت به بلوار كشاورز ناوگان حمل و نقل شهري را به سوي 4 جهت جغرافيايي هدايت مي كند تا توزيع متوازن خدمت رساني به شهروندان به خوبي صورت پذيرد.

 

با الحاق 10 محله به شهر ساري و تاكيد مديريت شهري مبني بر ارائه خدمات به شهروندان و توسعه متوازن مركز استان ، سازمان تاكسيراني شهرداري ساري ايستگاههاي متعددي را براي تسهيل در عبور و مرور شهروندان اين مناطق در نظر گرفته است كه مي توان از مسير هاي پل گردن- قارن ، بلوار كشاورز- بالادزا ، بلوار كشاورز –مهدشت ، بلوار كشاورز –آهي دشت به عنوان اهم آنها نام برد.

 

اميد است با همراهي شهروندان و همت شهرداري ساري شهري سالم و شهروندان سالم و توسعه پايدار افق فرداي ساري باشد

 

در پايان تعدادي از ايستگاههاي تاكسي براي آگاهي شهروندان و استفاده بهينه آنان از حمل و نقل و عمومي ارائه مي گردد.

1-ميدان خزر ابتداي كمربندي

2- ميدان امام ابتداي بلوار آزادي

3-ميدان امام كوچه بهزادي

4-ميدان ساعت ابتداي مدرس

5-ميدان ساعت ابتداي انقلاب

6- ميدان ساعت خيابان جمهوري

7-ميدان شهدا ابتداي بلوار طالقاني

8-خيابان 18 دي

9- خيابان انقلاب

10- ابتداي كمربندي شرقي جنب ميدان هلال احمر

11-ابتداي قارن

 

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري

چاپ محتويات