نزدیک به ۸ میلیون تن زباله‌ی پلاستیکی سالانه وارد جریان آبی در سرتاسر جهان می‌شود

 


پلاستیک ها در طبیعت تجزیه نمی شود بلکه به ذرات ریز تبدیل و در خاک وارد منابع خاکی و در آب وارد بافت ماهیان و دیگر جانداران و در نهایت وارد چرخه غذایی انسان می شود که در طولانی مدت، مشکلاتی را برای سلامت انسان ها به همراه خواهد داشت.
براساس تخمین ها، هشت تا 12 میلیون تُن زباله پلاستیکی از طریق ساحل و رودخانه ها وارد آب دریاها و اقیانوس ها و پس از آن موجب گرفتار شدن آبزیان در آن می شود. آبزیان پلاستیک را به عنوان غذا می خورند که در نهایت مرگ آنها را به همراه دارد.همچنین مواد پلاستیکی که به عنوان زباله دور انداخته و در مراتع و دشت ها پراکنده می شود علاوه بر نازیبا کردن چهره طبیعت، تلفات حیات وحش را در پی دارد

از آمارهای گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که نزدیک به ۸ میلیون تن زباله‌ی پلاستیکی سالانه وارد جریان آبی در سرتاسر جهان می‌شود.

اگر اقدامی در رابطه با این اتفاقات صورت نگیرد، تا سال ۲۰۳۰ در هر دقیقه به اندازه‌ی دو کامیون پلاستیک و تا سال ۲۰۵۰ به اندازه‌ی چهار کامیون زباله‌‌های پلاستیکی وارد آب‌های آزاد می‌شوند. در بدترین سناریو‌ی پیش‌بینی شده در سال ۲۰۳۰ به ازای هر ۳ تن ماهی نزدیک به یک تن پلاستیک در آب‌ها غوطه‌ور خواهند بود و در سال ۲۰۵۰ میزان این زباله‌ها از جمعیت‌ ماهی‌ها پیشی خواهد گرفت.

چاپ محتويات