سرنوشت زباله های پلاستیکی دفن شده چیست؟

شیرابه حاصل از زباله های مختلف به دلیل آلودگی زیاد ناشی از ترکیبات و مواد سمی که در آن وجود دارد یا در واکنش با مواد دیگر موجود در طبیعت به وجود می آید، اثرات نامطلوب فراوانی بر سلامت انسان و محیط زیست می گذارد. با این که توده های انبوه زباله های شهری در فاصله ای دور از سکونت انسان ها تخلیه می شوند ولی با نفوذ شیرابه ها به آب های سطحی یا زیرزمینی و در نتیجه آلوده کردن یا تغییر دادن کیفیت آب ها، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بدن انسان ها و جانوران راه پیدا می کنند.
نفوذ شیرابه ناشی از زباله ‏های دفن شده به طور غیر اصولی به آب‌ های زیرزمینی سبب آلودگی آب چشمه ها، چاه‏ ها و ذخایر آبی مجاور محل دفن زباله می‌شود. همچنین شیرابه‌ های ناشی از دفنگاه زباله‌ها از عوامل آلوده سازی تالاب ها، دریاچه ها و دریاها به شمار می‌روند که از طریق رودخانه های سطحی و زیرزمینی به این آب ها راه پیدا می کنند.
انواع آلاینده های آلی و معدنی، فلزات سنگین و آلاینده های شیمیایی خطرناک ممکن است در شیرابه محل های دفن وجود داشته باشند.آلاینده های ناشی از شیرابه ها با نفوذ به آب‌ های سطحی می ‌توانند موجب عدم کارایی این منابع، از بین رفتن جانوران آبزی، اختلال در کار اکوسیستم آبی و انتشار انواع بیماری‌ ها شوند.
در محل ‌های دفن زباله، کیسه‌ ها و ظروف پلاستیکی با انواع دیگر زباله ترکیب می شوند و در مجاورت حرارت محیط، تولید شیرابه ‌های سمی و بسیار خطرناک و همچنین گازهای آلوده می ‌کنند.
این شیرابه ها شامل ترکیباتی نظیر فلزات سنگین و سایر ترکیبات خطرناک هستند که جزو ترکیبات زیان آور برای محیط زیست به شمار می روند.
شیرآبه تولید شده در محل‌ های دفن به راحتی می ‌توانند وارد آب ‌های زیرزمینی شده و در نهایت منجر به آلودگی آب آشامیدنی شود. از طرف دیگر گازهای پراکنده شده در هوا نیز از راه تنفس وارد مجاری تنفسی می شوند و موجب بروز بیماری‌ هایی از جمله انواع سرطان خواهند شد. شیرابه‌ های ناشی از پلاستیک‌ های مدفون شده در زیر خاک به ترکیباتی خطرناک تبدیل می ‌شوند که از طریق آب ها به ریشه گیاهان نفوذ پیدا می ‌کنند و در نتیجه مسمومیت گونه ‌های مختلف جانوری و حتی مرگ حیات وحش را به دنبال دارند و منجر به نابودی تدریجی پوشش گیاهی نیز خواهند شد.

چاپ محتويات