در سال 99، اتمام طرح ساماندهی پرسنل شرکتی شهرداری ساری

 

 

محمد جواد باقرزاده ضمن اعلام پایان ساماندهی پرسنل شرکتی شهرداری ساری در سال 99 گفت:

در سال جدید طبق برنامه ریزی های انجام شده به دنبال بروزرسانی بانک اطلاعاتی پرسنل شرکتی هستیم.

 

 

پوریا البرزی، متصدی آمار و عملکرد مدیریت برنامه و بودجه شهرداری ساری عنوان کرد:

شناسایی، تشکیل پرونده، دسته بندی، بایگانی فیزیکی و سیستمی اطلاعات کامل پرسنل شرکتی شهرداری ساری در سال 99 طی 8 ماه انجام و به اتمام رسید.

در ادامه پوریا البرزی همچنین افزود، لزوم این طرح در شناسایی دقیق پرسنل، سهولت در دسترسی به پرونده ها، آشنایی با مهارت ها، توانایی های فردی و سوابق کاری پرسنل شرکتی شهرداری ساری می باشد.

وی همچنین در انتها از کلیه همکارانی که در این طرح همکاری و مشارکت داشتند قدردانی نمود.

 

چاپ محتويات