دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره ارتش جمهوری اسلامی ایران

امروز ارتش یکی از مردمی ترین نهاد‌های کشور ماست. بین نهاد‌های گوناگونی که ساختار کشور و نظام را تشکیل داده‌اند، وقتی ارتش را نگاه میکنیم، میبینیم یکی از نزدیکترین به آحاد مردم، به تمایلات مردم، به احساسات مردم، و یکی از نزدیکترین به کمک به حرکت عمومی مردم است؛ این خیلی چیز قیمت‌دار و باارزشی است

 

چاپ محتويات