آموزش اپلیکیشن ساریِ‌من به پرسنل ایستگاه‌های تفکیک

 


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری؛
به منظور ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا و در راستای استفاده بهینه شهروندان فهیم ساروی از نرم افزار تفکیک زباله، آموزش نرم افزار ساریِ‌من به پرسنل ایستگاه های تفکیک، توسط کارشناسان طرح تفکیک در سازمان پسماند انجام پذیرفت .

 

 

 

 

چاپ محتويات