ملاقات غیرحضوری سرپرست شهرداری ساری در سامانه 137

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری مرکز مازندران صبح سه شنبه 17 فروردین 1400به همراه سید حسین صالحی نیا معاون توسعه مدیریت و منابع، شهرداران مناطق سه گانه و جمعی از مدیران مجموعه شهرداری با حضور در سامانه ارتباط مردمی 137  پاسخگوی تماس های شهروندان و مطالبات آنان در حوزه مدیریت شهری بود.

 

حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری ساری ضمن استماع مشکلات شهروندان در حوزه مدیریت شهری، بر بررسی و پیگیری این مشکلات تا حصول نتیجه تاکید کرد.

چاپ محتويات