اعلام برنامه ها و شرح وظایف در سال جدید

صبح امروز جلسه ای با حضور مدیر و کلیه پرسنل برنامه و بودجه شهرداری ساری با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل گردید و نقاط ضعف و قوت، اقدامات و وظایف سال گذشته مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت و برنامه های لازم برای انجام امورات سال جدید توسط مدیریت به پرسنل تاکید گردید.
همچنین در این جلسه پرسنل دقایقی به شرح اقدامات صورت گرفته و موانع و مشکلات موجود در سال گذشته پرداختند.

چاپ محتويات