طرح امحاء جوندگان در روزهای پایانی سال ۹۹

 

 

طرح امحاء جوندگان با هدف بهسازی محیط و پیشگیری و جلوگیری از عوامل مخرب آن در بهداشت و سلامت شهروندان مناطق سه گانه شهری در شهرستان ساری از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری.

چاپ محتويات