پرداخت حقوق معوقه هزار نفر از کارکنان شهرداری ساری

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، حقوق معوقه آبان ماه  1000 نفر از کارکنان مجموعه شهرداری با تاکید و پیگیری های سرپرست شهرداری ساری پرداخت شد.

 

حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری ساری،  رسیدگی به معیشت کارکنان خدوم و زحمتکش  مجموعه شهرداری را اولویت قرار داده است و در این راستا مقرر شد مطالبات کارکنان مجموعه شهرداری طی زمانبندی مشخص بروز رسانی و پرداخت شود.

 

سرپرست شهرداری ساری معتقد است که با برنامه ریزی صحیح و جامع توسط تیم مدیریتی و مجموعه شهرداری علاوه بر خدمات به شهروندان میتوان حقوق کارکنان این مجموعه را بصورت متوازن و هم زمان پرداخت کرد.

چاپ محتويات