مانور مشترک غواصان آتش نشانی شهر های ساری و بابل

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، مانور مشترک غواصان آتش نشانی شهرهای ساری و بابل با هدف ارتقاء توان عملیاتی ، کار تیمی مشترک و به حداقل رساندن بروز عارضه هیپوترمیا (سرما زدگی )در غواصی های زمستانه در سد شهید رجایی ساری برگزار شد.

 

چاپ محتويات