بروز رسانی تجهیزات سازمان آتش نشانی در دستور کار قرار گیرد

 

حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری مرکز مازندران از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بازدید کرد.

 

در این بازدید ، سرپرست شهرداری ساری ضمن قدردانی از آتش نشانی ساری در ارائه خدمات به شهروندان، بر لزوم بروز رسانی  تجهیزات این سازمان تاکید کرد.

 

وی افزود: مجموعه شهرداری و واحدهای مربوطه برنامه ریزی جهت بروز رسانی ادوات این سازمان را در دستور کار قرار دهند.

چاپ محتويات