لزوم اجرای نظم و انضباط در محیط اداری

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری مرکز مازندران، صبح یکشنبه از شهرداری منطقه دو بازدید کرد.

 

وی در این بازدید ضمن گفتگو با کارکنان واحدها و دوایر شهرداری منطقه دو، اجرای نظم و انضباط در محیط اداری را مورد تاکید قرار داد .

 

سرپرست شهرداری ساری تصریح کرد: مجموعه شهرداری ساری از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار است و همه ما موظفیم با استفاده از توان حداکثری ، استفاده از این ظرفیتها را در  توسعه و شکوفایی شهر ساری بکار گیریم.

چاپ محتويات